HELP Norway

Bli en giver

Bli fast giver til de fattige.

Med kr. 200 pr. måned kan du bli fast giver til et av prosjektene som Help Internasjonal driver.

Gaver til dette arbeidet kommer inn under ordningen med skattefritak under spesielle vilkår for gaver til frivillige organisasjoner.

Direkte hjelp – minimal administrasjon

Innsamlede midler går inn i lokale hjelpeprosjekter, via lokale kontakter. Det administrative arbeidet i Norge gjøres av frivillige, så de administrative utgiftene er svært lave. Stiftelsen har egen revisor.

Du kan registrere deg som fast giver ved å kontakte Help International Norway, postboks 63 Minde, 5821 Bergen.

Du kan også ringe Kristent Fellesskap i Bergen på telefon 55 38 18 40 , og be om å få tilsendt en registreringsbrosjyre, eller sende en mail til help.international.no@gmail.com.

– Ditt bidrag kan utgjøre en stor forskjell

HELP International Norway