HELP Norway

Om oss

Stiftelsen Help International Norway (Help Norway) er en norsk hjelpeorganisasjon. Help Norways formål er å utøve humanitært internasjonalt hjelpearbeid på en non profit basis og drives av Kristent Nettverk. Stiftelsen formidler hjelp til fattige barn i Malawi, India og på Filippinene, og gir mulighet til fast giverordning.

For tiden fokuserer vi særlig på hjelp til skolegang og videre utdannelse for barn i India og på Filippinene.

Hjelpearbeid i India formidler støtte til:

Barn av fattige landsbybeboere, slik at barna får bo på et enkelt skoleinternat og gå på kristen skole.
Barn av fattige nasjonale evangelister, slik at barna får den økonomiske støtten de trenger til skole.
Tilskudd til drift av et lite barnehjem i Gujarat
Støtte til sykepleierstudent i Jaipur med dekking av utgifter til utdannelse
Andre spesifiserte behov.

Hjelp til fattige barn og unge på Filippinene:

På Filippinene har Tone og Noralv Askeland bygget opp et omfattende hjelpearbeid. Help International Norway formidler økonomisk støtte til ett av hjelpeprogrammene. Programmet gir hjelp til fattige skolebarn med mer omfattende behov enn en enkelt startpakke, for at de skal kunne gå på skole.

Støtteprogrammet dekker behov for hjelp til skolepenger, skoletransport, klær, mat, lekselesing, kostnadskrevende obligatoriske kurs på skolen osv., og kalles “Sponsorbarna”. Help Norway formidler økonomisk støtte fra faste givere til dette programmet.

I grunnskolen kan hjelpen fra en fast giver gå til flere barn. På college-eller universitetsnivå kan det være behov for flere faste givere for å dekke utgiftene for en student.

Hjelp til fattige barn Malawi:

I Malawi har Help Norway drevet hjelpearbeid blant foreldreløse barn siden 1995.

 Bli fast giver til de fattige

Med kr. 200 pr. måned kan du bli fast giver til et av prosjektene som Help Internasjonal driver.

Gaver til dette arbeidet kommer inn under ordningen med skattefritak under spesielle vilkår for gaver til frivillige organisasjoner.

Direkte hjelp – minimal administrasjon

Innsamlede midler går inn i lokale hjelpeprosjekter, via lokale kontakter. Det administrative arbeidet i Norge gjøres av frivillige, så de administrative utgiftene er svært lave. Stiftelsen har egen revisor.

Du kan registrere deg som fast giver ved å kontakte Help International Norway, postboks 63 Minde, 5821 Bergen.

Du kan også ringe Kristent Fellesskap i Bergen på telefon 55 38 18 40 , og be om å få tilsendt en registreringsbrosjyre, eller sende en mail til help.international.no@gmail.com. Ditt bidrag kan utgjøre en stor forskjell!

HELP International Norway